+ 381 11 630 2000 info@arreda.rs

Firma Arreda d.o.o. je osnovana 2007. godine u Beogradu. Svoju poslovnu priču je započela početkom 2000. godina kada je sa grupom nekolicine stručnjaka krenula da vrši posao posredovanja u prodaji rashladne I ugostiteljkse opreme. Zbog svog velikog uspeha koji je firma Arreda d.o.o. imala u posredovanju u prodaji svoju dobit je preusmerila u kupovinu nekretnina na različitim lokacijama u Srbiji.

Firma Arreda d.o.o. je osnovana 2007. godine u Beogradu. Svoju poslovnu priču je započela početkom 2000. godina kada je sa grupom nekolicine stručnjaka krenula da vrši posao posredovanja u prodaji rashladne I ugostiteljkse opreme. Zbog svog velikog uspeha koji je firma Arreda d.o.o. imala u posredovanju u prodaji svoju dobit je preusmerila u kupovinu nekretnina na različitim lokacijama u Srbiji.